Migració SEO

El posicionament SEO inclou un conjunt de tècniques que són aplicades en una pàgina web, amb l’objectiu de millorar la seva posició i la seva visibilitat als motors de cerca dels principals navegadors com Google.

A b2b.studio som experts en migració SEO

El cavi constant dins del ciberespai d’internet fa que els lloc web es modifiquin constantment. És per això que les empreses han de fer front sovint a una migració web, és a dir, a l’actualització, desplaçament o canvi d’un lloc web.

A b2b.studio tenim un equip de professionals experts en migració web que et poden ajudar a fer aquest procés de manera segura, àgil i garantint que no es perdrà tota la feina feta prèviament quant a tràfic i posicionament.

S’anomena migració SEO qualsevol actualització que implica modificar els nostres resultats a les cerques orgàniques o pugui suposar una pèrdua important de tràfic i posicionament.

Una migració d’aquesta mena és una de les tasques SEO més complexes que es poden dur a terme, ja que, en cas de no executar-se de manera correcta, implicaria la pèrdua de tràfic, posicionament i visibilitat orgànica i, per extensió, una pèrdua d’avantatges a través del canal online.

Dins de les migracions SEO hi ha les d’elevat impacte, per les quals és necessari un alt grau d’implicació per evitar la pèrdua de tràfic i posicionament orgànic, i altres de menor impacte, en què gairebé no hi ha risc que surtin malament.

  • Migració per canvi de domini. Canviar el nom implica fer la migració de l’anterior al nou. En cas de fer-se bé, el posicionament es manté pràcticament idèntic.
  • Migració per canvi de CMS o plataforma. En aquests casos, no existeix risc orgànic a l’hora d’executar la migració. No obstant això, els diferents CMS no permeten mantenir els enllaços en la migració, motiu pel qual cal fer un seguit de redireccions permanents per establir la nova web en una altra plataforma.
  • Migració per canvi d’arquitectura de la informació o contingut del site. Un redisseny de la web ha de saber definir l’arquitectura de la informació de manera adequada, sense deixar-se res pel camí. Aquí és important que els motors de cerca, com Google, entenguin el canvi realitzat.
  • Migració per canvi de protocol http a https. Aquesta mena de migracions es podrien catalogar com unes de les de menys impacte i dificultat. En aquest cas, el que s’hauria de fer és un plantejament directe de redireccions de l’estructura antiga en http a la nova estructura https per evitar, a mig-llarg termini, que l’estructura http continuïu rebent sessions i, per tant, visibilitat.

Conèixer la situació prèvia

Aquesta anàlisi permetrà establir un pla d’acció que garanteixi una migració exitosa. Aquí és imprescindible conèixer les mètriques SEO del projecte prèvies a la migració, així com a disseccionar la competència per saber quines expectatives i oportunitats existiran després del canvi.

Optimització del nou portal

  • Revisió nova arquitectura de la informació o mapa web: la nova estructura plantejada ha de mantenir o millorar el posicionament orgànic actual. Aquest punt s’ha de revisar en conjunt amb l’equip d’Usabilitat i Disseny.
  • Anàlisis SEO tècnic: es tracta d’assegurar-se que allò que es planteja en l’àmbit tècnic no dificulti un posicionament òptim.
  • Anàlisi d’indexabilitat – SEO On Page: en aquest punt és necessari assegurar-se que la nova plataforma està optimitzada de cara als motors de cerca i que s’han escollit les paraules clau adequades per a cada secció.
  • Plantejament de les redireccions: aquí s’ha de relacionar l’estructura d’URLs antiga amb la nova a través d’una sèrie de redireccions permanents. Això ens permetrà traspassat la força aconseguida prèviament, perquè els motors de cerca entenguin el canvi i que els usuaris no accedeixin a pàgines que puguin provocar una experiència negativa.

Després d’executar la migració a escala tècnica, l’equip SEO ha d’estar pendent que tot s’hagi dut a terme correctament, així com d’assegurar-se que Google entén el canvi i que no hi ha problemes. Només així, seguint aquests complexos passos, es pot garantir que una migració SEO s’ha realitzat de manera correcta.

Deixi la migració SEO de la seva web en mans de b2b.studio

Confia la migració SEO de la teva pàgina web en mans professionals i experts, per evitar futures i incòmodes sorpreses. Contacta amb b2b.studio sense compromís i t’informarem de tot el que necessites saber per fer una migració SEO amb garanties.

Vols més informació sobre els nostres serveis?

O prefereixes directament programar una reunió?

Les nostres entrades relacionades