Software de processos

Un programari d’optimització de processos és que és una eina de gestió de processos que et permet automatitzar tasques del dia a dia del teu negoci. Ho aconsegueix mitjançant aplicacions específiques per als diferents departaments que el componen, que permeten des de millorar l’organització de cadascuna de les àrees, fins a automatitzar les tasques associades a latenció al client.

Per què serveis un software d’optimització de processos?

Comptar amb un software d’optimització de processos específic per al dia a dia de la teva empresa és, a la pràctica, disposar d’una potent eina que t’ajudarà a ser més eficient i productiu. A b2b.studio sabem les necessitats que tenen les marques industrials i fabricants, per la qual cosa hem desenvolupat Monday, un potent software de processos que t’ajudarà a gestionar tots els aspectes de l’empresa.

El primer que has de saber d’un software d’optimització de processos és que és una eina de gestió de processos que et permet automatitzar tasques del dia a dia del teu negoci. Ho aconsegueix mitjançant aplicacions específiques pels diferents departaments que el formen, que permeten des de millorar l’organització de cada una de les àrees fins a automatitzar les tasques associades a l’atenció al client.

Com a avantatge principal hi ha l’estalvi de costos, siguin costos econòmics directes o també de reducció d’hores que els treballadors han de dedicar a una tasca que es pot fer de manera automàtica, multiplicant així la productivitat de l’empresa.

Per altra banda, el software de processos ajuda a coordinar els fluxos de treball de manera simple i intuïtiva, fent servir a més a més una plataforma que està perfectament personalitzada per a la companyia que el sol·licita.

Aquests són alguns dels múltiples avantatges que t’aportarà apostar per Monday, el software d’optimització de processos de b2b.studio.

  • Automatitza les tasques repetitives, alliberant les persones que s’encarreguen de fer-les i permetent que el procés segueixi el mateix patró d’execució, obtenint així els mateixos resultats.
  • Enforteix la feina entre les àrees de l’empresa, perquè ajuda a sincronitzar les tasques i reforça la comunicació interdepartamental.
  • Facilita l’obtenció de dades estadístiques a temps real sobre les tasques que estan sent automatitzades, aportant així una informació interessant per a l’empresa.
  • Ajuda a detectar procediments que no es feien adequadament o que quedaven incomplets.
  • Aporten indicadors de rendiment que ens permeten determinar la productivitat real de l’empresa a cada moment i, fins i tot, la utilitat dels mecanismes que hem incorporat en la nostra gestió diària.
  • Es pot personalitzar, fins i tot quan ja s’ha implementat. Aquesta qualitat permet que el programa s’adapti a les necessitats que pugui tenir l’empresa industrial a cada moment.
  • Disseny simple, intuïtiu, amigable, que facilita l’ús de l’eina per part de qualsevol mena de treballador.
  • Facilita la descentralització de tasques. Si tots els membres d’un departament en concret o d’una empresa tenen accés al software de processos i a totes les seves tasques, la distribució d’aquestes no ha de recaure en un únic treballador.
  • Simplifica la gestió de documents, facilitant-ne l’accés, cerca i emmagatzematge.

L’automatització se sol associar amb mecanismes implementats en cadenes de muntatge, processos de fabricació i tasques molt concretes, gairebé sempre associades a les pautes de producció. Tanmateix, els programaris de processos que oferim des de b2b.studio són molt útils també per al departament de recursos humans.

Addicionalment, els programaris d’optimització de processos permeten identificar les competències que té cada equip de treball i el grau d’execució, en temps real, de les tasques que se’ls ha assignat per a un temps específic. D’aquesta manera, amb l’eina Monday, s’obté una panoràmica àmplia, clara, concisa i concreta de tot el personal que forma part de l’empresa.

Un programari d’optimització de processos correctament implantat, permet a la plantilla optimitzar els temps de treball i simplifica tasques automàtiques, però molestes com poden ser la validació d’absències, els informes de treball, els llistats de despeses i similars.

Si esteu estudiant la possibilitat de fer-vos amb un programari de processos adaptat a les necessitats de la vostra entitat industrial, analitzau les necessitats que teniu, definiu els vostres objectius i des de b2b.studio us plantejarem el desenvolupament informàtic de Monday que millor s’adeqüi als resultats que preteneu aconseguir .

A b2b.studio personalitzem cada element del programa i formem el teu equip perquè el puguin fer servir, traient el rendiment més gran a les seves múltiples funcionalitats. Demana’ns més informació sense cap compromís.

Vols més informació sobre els nostres serveis?

O prefereixes directament programar una reunió?

Gestió de Processos: Digitalitzar i/o automatitzar processos de negoci relacionats amb els aspectes operatius o productius de les empreses beneficiàries. 12
6.000 € (inclou 3 usuaris) 3.000 € (inclou 1 usuari) 2.000 € (inclou 1 usuari)

Com a Agents digitalitzadors homologats per oferir aquest servei a través del programa KIT DIGITAL, us informem que el finançament dels ajuts s’efectua amb fons del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència d’Espanya, finançat pel Pla europeu Next Generation EU.

Les nostres entrades relacionades