Google ho ha tornat a fer! De nou ha actualitzat el seu algoritme i, aquest cop, per la porta gran: ha realitzat un dels canvis més importants dels últims anys en el seu sistema de cerca.

No et perdis el nostre blog: Nou algoritme de Google: Florida 2, que inclou un historial de les actualitzacions de l’algoritme de Google dels últims anys.

Aquesta actualització, coneguda amb el nom de BERT (Bidirectional Encoder Representations from Transformers) és una xarxa neuronal de codi obert amb la qual el gegant informàtic podrà processar de manera més efectiva el llenguatge natural utilitzat pels usuaris quan realitzen cerques en el buscador. Un nou avanç que li permetrà entendre el context complet de cada oració.

Com funciona BERT, el nou algoritme de Google?

La nova xarxa neuronal de codi obert de Google té l’objectiu d’anar un pas més enllà. Si fins ara Google analitzava paraula per paraula les cerques dels usuaris introduïdes a la barra de navegació, ara el que farà serà posar en relació totes i cadascuna d’aquestes paraules. És a dir, ara, amb Bert, Google serà capaç d’entendre el context complet de cada oració per la qual cosa donarà resultats més precisos i concrets als usuaris.

D’aquesta manera totes les paraules que puguin fer variar el significat d’una frase, com ara les preposicions, així com tota mena de connectors, entre altres, es convertiran en uns punts clau per mostrar uns resultats o uns altres, ja que aquestes poden fer variar el significat d’una frase considerablement.

Què fa diferent a BERT?

Comprendre el context complet d’una frase és el que converteix aquest nou algoritme en un avanç únic. Anteriorment les representacions de llenguatge es caracteritzaven per ser sense context o unidireccionals, i generaven una representació d’una sola paraula per a cada paraula del vocabulari. En canvi, Bert és la primera representació de llenguatge profundament bidireccional, sense supervisió, preentrenada que fa servir només un corpus de text pla. És a dir, un nou model contextual que generarà una representació de cada paraula basada en les altres paraules de l’oració.

Context complet de l’oració

Així, tal com explica en un exemple Google, la paraula “banc” fins ara tindria la mateixa representació sense context a “bank account“(compte del banc) i “bank of the river“(banc del riu). En canvi, amb els nous models contextuals de Bert, es generarà una representació de cada paraula que es basa en les altres paraules de l’oració.

Per exemple, en la frase “I accessed the bank account,” (vaig accedir al compte del banc), un model contextual unidireccional representaria “bank” basat en ” I accessed the” pero no a “account“. Això no obstant, BERT representa “bank” utilitzant tant el seu context anterior com el següent -“I accessed theaccount”. És a dir, que la fa completament bidireccional, de manera que es pot entendre el context complet de l’oració.

Però… Només amb la teoria no n’hi ha prou! Google va fer una prova per comprovar que aquest nou algoritme, que de moment només funciona en anglès als Estats Units, funcionava i comprenia la intenció de cerca de l’usuari.

Mitjançant la frase, “2019 brazil traveler to usa need a visa.”(2019 Brasil viatger a USA necessita visat), es va demostrar la importància de la paraula “to” i la seva relació amb tota l’oració. Aquesta recerca tracta d’un brasiler que viatja als Estats Units, i no a l’inrevés, però anteriorment els algoritmes de Google no entenien la importància d’aquesta connexió, i donaven resultats sobre ciutadans nord-americans que viatjaven al Brasil. Per contra, amb BERT es pot captar aquest matís i saber que la paraula “to” realment és molt important en aquest context, de manera que es podran mostrar resultats més precisos i concisos als usuaris.

I… Com pot afectar BERT al SEO de la meva pàgina web?

Si una cosa ha provocat aquest nou algoritme de Google, ha sigut posar de cap per avall les estratègies d’especialistes SEO de tot el món, tot i que encara no s’ha implementat en els seus països o idiomes!

Tot i això, no tenim per què preocupar-nos. En general, la tendència dels últims anys de Google ha estat premiar les webs amb contingut de qualitat, clar i fàcilment comprensible per als usuaris De manera que, si desenvolupes textos de qualitat, amb keywords d’interès, però sense abusar-ne, i fas uns continguts ben estructurats per als teus usuaris, és molt probable que aquest nou algoritme no penalitzi els resultats de la teva pàgina web, ans tot el contrari: et pot ajudar a millorar el SEO de les pàgines de la teva web.

Així doncs… Què esperes per començar a implementar noves estratègies SEO? Posa’t en contacte amb b2b.studio, especialistes en el disseny i implantació d’estratègies SEO en motors de cerca per a més detalls.